Hausdorf Kr. Neurode  
.

Nazwa miejscowości cz. I

na podstawie "Die Ortsnamen des Kreises Neurode" von Prof. Dr, Paul Klemenz, Breslau.


W wydanej przed II wojną światową broszurze, poświęconej nazwom miejscowym w powiecie noworudzkim, na 6. stronie znajduje się opis miejscowości  Hausdorf:

1352 Hugisdorf, podobnie w 1360r. 1374r. Hugonis villa. 1571r. Hausdorf, nazwa wyprowadzona od imienia Hugo. Długie "u" w języku niemieckim przeszło w "au". Stąd wraz z zanikiem "g" w Hugsdorf powstała nazwa Hausdorf. (Hugo ze staroniemieckiego hugi = mądry, roztropny).

Możliwe, że nazwa miejscowości pochodzi od jej założycieli - szlachty von Haugwitz (Hugowitz), pochodzącej z Miśni, osiadłej na Ziemi Kłodzkiej w 1337r. (Piszkowice). Jedank znacznie później, bo dopiero w XVIII w., część Jugowa do nich należała. Autor nie śmie rozstrzygać tej kwestii, ale zaznacza jednocześnie, że w księgach dekanatu w roku 1560 znajduje się wpis Hieronima Keck, opisujący Jugów jako Haugewitz. 

Następnie prof. Klemenz, w kolejności alfabetycznej, wymienia kolonie i części Hausdorf (za Pruskim Leksykonem Gmin/Miejscowości):

        1. Bittnerberg
        2. Centnerbrunn - część
        3. Ehrlich
        4. Haselgraben
        5. Köhlergrund
        6. Liergrund (przy Lierberg, tzn. Lärchenberg, Lier w dialekcie znaczy modrzew)
        7. Luisenthal
        8. Morgenröte (w miejscowościach górniczych często występująca nazwa)
        9. Oberberg
      10. Pferdebirken (prawdopodobnie pierwotnie nazwa pola)
      11. Stocknegen (dla autora niezrozumiałe pochodzenie, być może od nazwiska rodowego)
      12. Tschersel (jak wyżej)
      13. Wenzelshain, także Wenzelgrube (kopalnia założona w 1776r. przez Johanna Wenzel von Haugwitz).


Wrocław - Jugów 2009 © 
apocalipsis