Hausdorf Kr. Neurode  
.
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
Browar - Jugów

Na zdjęciu obok dwie  butelki z browaru w Hausdorf. Napis na pierwszej głosi: "Brauerei Hausdorf Kr. Neurode". Trudno niestety ustalić z jakiego okresu pochodzi.
Druga z kolei opisana została: "Hauschild's Dampf Brauerei Hausdorf". W tym wypadku datowanie jest o wiele prostsze, ponieważ znamy nazwisko właściciela - Fr. Hauschild. A to pozwala wskazać na przedział 1895-1903. I z tego okresu pochodzi druga butelka.
 
Z kolekcji: p.d.


Brauerei Hauschild

W prawym górnym rogu pocztówki zatytułowanej "Grüsse aus Hausdorf" (cała widokówka tu: 001) znajduje się Hauschild's Brauerei. Hauschild byl właścicielem browaru na przelomie XIX i XX wieku (1895-1903) i z tego okresu pochodzi ten wizerunek.
 
Z kolekcji: p.d.


Browar Jugów

Kolejne przedstawienie browaru w Jugowie. Tym razem pochodzące z pocztówki wysłanej w 1915r. (zdjęcie sprzed 1913, o czym więcej tu: 004). W tym czasie nazywał się "Brauerei der Wenzeslaus- und Ferdinandgrube" i należał do  Dr. Gust. Linnarzt, Pä. Josef Wiedemann, którzy wzięli schedę po Hauschildzie w 1903 roku i prowadzili swój interes do 1914r.

 
Z kolekcji: p.d.


Jugów browar

Spis nazwisk właścicieli browaru w Hausdorf kończy się na 1920 roku. Ostatnim znanym rekordem jest "Brauerei der Wenzeslaus- und Ferdinandgrube" Dr. Gust. Linnarzt, Pä. A. Wache (1914-1920). Po J. Wiedemannie współudziałowcem stał się A. Wache - oprócz udziału w produkcji piwa, do 1949r. jego kłodzka firma zajmowała się odlewami z żelaza oraz budową urządzeń młyńskich. Na prezentowanym obok zdjęciu widać tzw. porcelankę - zamknięcie butelki z piwem pochodzącym z dawnego Jugowa.
 
Z kolekcji: p.d.Po tym okresie nie ma wzmianek o browarze w Hausdorf. Są natomiast dwie wcześniejsze, z okresu 1888-1895, kiedy jego zarządcą był Eduard Straube oraz przed nim E. Mende w latach 1885-1888. Nie dysponujemy niestety wizerunkami z tego okresu.

Jugów browar

Prezentowane obok zdjęcie wykonane zostało w 1939 roku, gdy w Europie II wojna światowa już się rozpoczęła. W tym czasie browar w Hausdorf już nie warzył piwa i obiekt ten przekształcono w budynek mieszkalny. Na drugim piętrze obecnaj klatki nr 73 gorliwy Niemiec wywiesił czerwoną flagę ze swastyką. Podobnie uczynili mieszkańcy w domu przy ul. Głównej 75 - nad obecnym sklepem dostrzec można dwie takie flagi.

Jeszcze jedną ciekawostką jest inny rekord dotyczący Jugowa; otóż, wg niego, w Jugowie mógł funkcjonować drugi browar należący do Fr. Schroll. Na taką okoliczność wskazuje fakt, iż był on właścicielem browaru w latach 1865-1888. Nie może być oczywiście mowy o tym samym obiekcie, co powyżej, ponieważ ostatnie trzy lata zarządzania Schrolla w browarze pokrywałyby się z działaniem zakładu  Mende.


Poniżej lista kolejnych właścicieli browarów w Hausdorf:
I. obecnie budynek przy ul. Głównej 73-79

1885 - 1888 : Brauerei E. Mende

1888 - 1895 : Brauerei Eduard Straube

1895 - 1903 : Brauerei Fr. Hauschild

1903 - 1914 : Brauerei der Wenzeslaus- und Ferdinandgrube, Dr. Gust. Linnarzt, Pä. Josef Wiedemann

1914 - 1920 : Brauerei der Wenzeslaus- und Ferdinandgrube, Dr. Gust. Linnarzt, Pä. A. WacheII. w górnej części Jugowa

1865 - 1888 : Brauerei Fr. SchrollWrocław - Jugów 2009 © 
apocalipsis