Hausdorf Kr. Neurode  
.

Josef Fogger

ur. 14.04.1890 w Jugowie, zm. 11.02.1973 w Geseke


Ten znany i ceniony badacz rodzinnych stron - Ziemi Kłodzkiej - urodził się 14.04.1890 roku w Jugowie. Ochrzczony 19.04.1890r. w kościele katolickim w Jugowie przez ówczesnego proboszcza tejże parafii - Theodora Hoffmanna. Jego rodzicami byli: Adolf Fogger (1852 - 1926) - wójt gminy Hausdorf - oraz Theresia Hein (1851 - 1940). Wychowywał się w domu zbudowanym w 1895 roku przez  jego ojca (budynek  przy ul. Głównej 59 - w latach 1895 - 1919 mięścił się tam również Urząd Gminy oraz Urząd Stanu Cywilnego, którego naczelnikiem był wspominany już Adolf Fogger). Pochodził z rodziny od dawna związanej z Hrabstwem Kłodzkim, która osiedliła się w Jugowie w roku 1781 (patrz: drzewo genealogiczne "jugowskiej" linii rodu). Przodkowie tej rodziny przybyli z Augsburga przed rokiem 1500 do Wrocławia. Od 1547r. przysługuje tej rodzinie tytuł szlachecki. Z Wrocławia trafili do Złotego Stoku (Reichenstein), Opola (Oppeln), Woliborza (Volpersdorf), Piławy Dolnej (Peilau) i w końcu w 1781 roku do Jugowa (w tym miejscu zaczyna się kolejna linia rodu o nieco zmienionym nazwisku - Fogger). W wieku sześciu lat rozpoczął naukę prawdopodobnie w szkole katolickiej w Dolnym Jugowie (Nieder-Hausdorf) u nauczyciela Augusta Gellricha.

Josef Fogger, po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia w seminarium nauczycielskim w Ząbkowicach Śląskich (Frankenstein) w latach 1905-1910, został nauczycielem. Pracował  później w powiecie bytomskim. Pracę przerwał mu udział w I wojnie światowej.  Po tym jak powrócił z Górnego Śląska w 1919 roku w swoje rodzinne strony, poświęcił się z wielką gorliwością studiowaniu materiałów archiwalnych dotyczących historii małej ojczyzny, wioski, w której się urodził oraz najbliższej okolicy,  a także swojej rodziny. W Archiwum Państwowym we Wrocałwiu oraz innych archiwach znalazł to wszystko, co później zawarł w swojej "Kronice Jugowa" ("Chronik von Hausdorf"). Z równym zapałem zajmował się krajoznawstwem powiatu noworudzkiego (Kreis Neurode), pisał do wielu czaspoism i gazet (np. Heimatzeitschriften), występował z wykładami i referatami. Przy czym koncentrował się głównie na fryderykańskiej polityce osadnictwa w Hrabstwie Kłodzkim, systemie górniczym za czasów Fryderyka Wielkiego, wydobyciu rud i kruszców w Górach Sowich czy hutach szkła w Jugowie, Woliborzu jak również w przysiółku Jugowa - Luisenthal.

Po 1945 roku osiedlił się w Geseke w Nadrenii Północnej-Westfalii. Tu również z miłością i zapałem poświęcił się badaniom historii Ziemi Kłodzkiej. W 1952r. pojawiły się jego "Przyczynki do gospodarki (ekonomii) Hrabstwa Kłodzkiego" ("Beiträge zur Wirtschaftskunde der Grafschaft Glatz"). Od tego czasu redagował dodatek historyczny do "Grafschafter Boten" (w wolnym tłumaczeniu - do "Gońca Kłodzkiego"). Josef Fogger to autor wielu publikacji poświęconym Hrabstwu Kłodzkiemu, niezłomny badacz historii i kultury swojej małej ojczyzny, miłośnik krajobrazu Gór Sowich i legend związanych z tym terenem. Zmarł w wieku 83 lat w Geseke.


Wrocław - Jugów 2009 © 
apocalipsis