Hausdorf Kr. Neurode  
.
PRZED 1945 PO 1945
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
<<<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   >>>
Hausdorf - Ev. Bruderkirche

"Hausdorf, Kr. Neurode - Ev. Brüderkirche"
Kolejna zimowa widokówka przedstawiająca fragment głównej zabudowy Hausdorf. Tym razem dobrze znany wydawca August Tauch z Zagórza Śląskiego przedstawił w zimowej scenerii kościół wspólnoty ewangelickiej sprowadzonej do Jugowa pod koniec XIX wieku przez Grafów von Pfeil. Obok kościoła, po prawej stronie widać mały budynek, który pełnił funkcję szkoły dla dzieci herrnhutów.

Pocztówka bez obiegu pocztowego, ok. 1910r. Wydawca: August Tauch, Kynau.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf - Ev. Bruderkirche

"Hausdorf, Kr. Neurode - Ev. Brüderkirche"
Zabudowania dawnego browaru należącego do majątku rodu von Pfeil pod koniec XIX wieku stały się miejscem modlitwy dla wyznawców Ewangelickiej Jednoty Braterskiej założonej w Herrnhut w pierwszej połowie XVIIIw. Na widokówce, oprócz samego kościoła, na pierwszym planie  widać także fragment stawu znajdującego się w pobliżu.

Pocztówka z obiegu pocztowego, 05.06.1908r. Wydawca: August Tauch, Kynau.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf - Ev. Bruderkirche; Brüderschule

"Hausdorf, Kr. Neurode - Brüderschule. Ev. Brüderkirche"
August Tauch na tej dwupolowej widokówce po raz kolejny umieścił bryłę kościoła herrnhutów. W tym wydaniu nietrudno odkryć przemysłowy rodowód tego budynku. Drugi z przedstawionych obiektów to szkoła, w której od 1887r. uczonono dzieci ewangelickie (wcześniej wspólnota uczyła swoje dzieci w ramach nauk prywatnych).

Pocztówka bez obiegu pocztowego, ok 1900-1903r. Wydawca: Aug. Tauch, Kynau.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf - Erholungsheim

"Gruss aus dem Erholungsheim in Hausdorf"
Na pierwszym planie prezentowanej widokówki znalazło się miejsce dla budynku, który w przedwojennym Hausdorf  służył jako ośrodek wypoczynkowy. W tle po prawej stronie widać dwaną  hutę szkła.

Pocztówka z obiegu pocztowego, stempel nieczytelny, ok. 1910r. Wydawca: Photograph A. Fiala, Neurode.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf, Franziskabaude, Erholungshaus

"Hausdorf, Kr. Neurode. Franziska-Baude u. Erholungshaus"
Na tej widokówce ozdobionej  motywem kwiatu dzikiej róży wydawca umieścił dom gościnny należący do tutejszej wspólnoty ewangelickiej Herrnhutów (w obiekcie tym obecnie znajduje się sala wiejska) oraz związany z rodem hrabiowskim  budynek Emmy von Neumann-Pfeil nazywany od imienia jej córki Franziskabaude (tu jeszcze przed rozbudową).

Pocztówka bez obiegu pocztowego, przed 1905r. Wydawca: August Tauch, Kynau.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf - Ev. Bruderkirche

"Vereignite Webereien in Hausdorf und Gnadenfrei i/Schl. Th. Zimmermann."
Karty widokowe pojawiłysię w obiegu stosunkowo wcześnie, bo już ok. 1872r. W zasadzie każdy mógł je drukować, ponieważ nie były to wydawnictwa pocztowe. Dopiero na przełomie XIX i XX wieku w Niemczech pojawiły się wydawnictwa współpocztowe, na których, za stosowną opłatą uiszczoną na poczcie, wydawca mógł wykonać własne nadruki na oficjalnych całostkach. Były to tzw. Privatganzsachen. Do tego typu należy ta, przedstawiona obok, prawdopodobnie najstarsza pocztówka zawierająca informacje o Hausdorf. Oprócz nazwy i stylizowanego rysunku kobiety przy kołowrotku, znaleźć można na niej kilka informacji dotyczących tkalni Zimmermanna (typy produktów dostępnych w sprzedaży, lokalizacja sklepów itp.)

Pocztówka z obiegu pocztowego, 07.07.1893r. Wydawca: Deutsche Reichspost -  Th. Zimmermann Privatganzsache.
Z kolekcji: p.d.


Zimmermann Weberei - Hausdorf

"Vereignite Webereien in Hausdorf u. Gnadenfrei i/Schl."
Kolejnym przykładem Privatganzsache jest prezentowana obok widokówka wydana przez Królestwo Wirtembergii z własnym nadrukiem Theodora Zimmermanna z Piławy Górnej, właściciela tkalni mechanicznej w tym mieście i należącej do niej tkalni ręcznej w Jugowie.  

Napis na pocztówce głosi: "Zjednoczone tkalnie w Jugowie i Piławie Górnej". Zawiera również dodatkowe informacje w postaci ilości zatrudnionych osób, specjalności zakładu czy o gratisowym katalogu z wzorami. Obok stylizowane postaci kobiety przy kołowrotku tkackim i tkacza przy krośnie.  Poniżej widok z Jugowa.

Pocztówka z obiegu pocztowego: 22.06.1899. Wydawca: Königreich Württemberg - Th. Zimmermann Privatganzsache.
Z kolekcji: p.d.


Zimmermann Weberei - Hausdorf

"Mechanische Weberei Th. Zimmermann G-m-b-H Gnadenfrei i. Schles. Geselschaftsstelle der Handweberei in Hausdorf im Eulengebirge"
K
olejna widokówka z tematem tkalni Zimmermanna. Tym razem z wizerunkami "Tkalni Mechanicznej Th. Zimmermanna Sp. z o.o. w Piławie Górnej na Śląsku" oraz z "Oddziałem Tkalni Ręcznej w Jugowie w Górach Sowich".

Jugowski oddział tkalni znajdował się w nieistniejącym już budynku w górnej części miejscowości. Razem z zabudowaniami kościoła ewangelickiego, szkoły ewangelickiej i sąsiednigo domu, tworzył charakterystyczny dziedziniec, pełniący funkcje reprezentacyjne. 

Pocztówka bez obiegu pocztowego. Wydana nakładem własnym tkalni Zimmermanna.
Z kolekcji: p.d.


Weber in Hausdorf, Handweber

"Weber in Hausdorf im Eulengebirge"
Pocztówka przedstawiona obok wydana została nakładem oddziału Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego w Jugowie. Jest piątym z serii obrazem z tej miejscowości. Zatytułowano ją "Stare, dobre czasy". Przedstawia tkacza, mieszkańca Jugowa, pracującego przy krośnie. Zdjęcie zrobił fotograf o swojsko brzmiącym nazwisku - K. Sczygiol. 

Pocztówka bez obiegu pocztowego, ok. 1930r. Wydawca: Glatzer Gebirgs-Verein, Ortsgruppe Hausdorf, Kr. Neurode.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf - Małachowskiego

"Hausdorf Kr. Neurode. Caritas I. Caritas II. Zoar."
Już w XIX wieku w Hausdorf funkcjonował sierociniec, nazywany Caritas. Na tej widokówce wydawca przedstawił trzy budynki, które do niego należały. Caritas I i II można oglądać do dziś przy ul. Sikorskiego. Zoar (nazwa nawiązuje do biblijnego miasta Soar, symbolu schronienia) prawdopodobnie już nie istnieje.

Pocztówka bez obiegu pocztowego: 1909r. Wydawca: Aug. Tauch, Kynau.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf - Heimat für Heimatlose

"Heimat für Heimatlose, Hausdorf. Asternfamilie."
Sierociniec w Hausdorf ufundowany został w 1886r. jako żeński ośrodek edukacyjny i wychowawczy dla sierot "Caritas" i nierozerwalnie związany był z działalnością Herrnhutów. Z czasem znalazł sie w strukturach założonej w Miechowicach przez Ewę von Tiele-Winckler instytucji Heimat für Heimatlose. Na prezentowanej obok widokówce jedna z dwóch funkcjonujących w Hausdorf tzw. rodzin -  "Astry".

Pocztówka z obiegu pocztowego: 25.03.1932r. Wydawca: F. Gottschlich, Photokunst, Rahmen- u Photohdl., Neurode, Ring.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf - Małachowskiego

"Hausdorf (Kreis Neurode) im Eulengebirge. Partie im Oberdorf"
Część Jugowa prezentowana na tej pocztówce nazywana była przed wojną Kunterschärfe i pojawiała się na widokówkach w różnych stadiach swego rozwoju - od niemal niezabudowanej ulicy do stanu przedstawionego obok. W tle widać Przełęcz Jugowską charakterystycznie wcinającą się w otaczające ją góry.

Pocztówka bez obiegu pocztowego: przed 1932r. Wydawca: Franz Streitenberger, Ansichtspostkarten-Verlag, Stephansdorf  Bez. Breslau.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf - Małachowskiego

"Hausdorf b. Neurode / Eulengebirge"
Serii "Besucht das schöne Eulengebirge" ciąg dalszy. W krajobrazie tej części Jugowa pojawiły się kolejne budynki - przed ciągiem zabudowań ul. Małachowskiego w centralnej części widokówki pojawil się jeden, a drugi po przeciwnej stronie drogi, przy zjeździe na ul. Sikorskiego.

Pocztówka bez obiegu pocztowego: po 1932r. Wydawca: Franz Streitenberger, Ansichtspostkarten-Verlag, Stephansdorf  Bez. Breslau.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf

"Hausdorf, Krs. Neurode. Kunterschärfe"
Na kolejnej widokówce obok siebie znalazły się przysiółki Kunterschärfe i Louisenthal na tle grzbietu Gór Sowich z Rymarzem i dalej Kalenicą i Słoneczną. Zdjęcie wykonano ze wzniesienia oddzielającego ul. Jabłońską i Sikorskiego.

Pocztówka bez obiegu pocztowego, ok. 1925r. Wydawca: Postkarten-Verlag Paul Woschny, Glatz.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf - Haus Waldesruh

"Hausdorf (Kreis Neurode) im Eulengebirge"
Położony na wysokości 540m n.p.m. dom gościnny "Haus Waldesruh". Przyjemny pobyt w nim reklamował gospodarz tego domu August Böhm. 

Pocztówka z obiegu pocztowego, 26.07.1930r. Wydawca: Franz Streitenberger, Ansichtspostkarten-Verlag, Stephansdrof (Bez. Breslau).
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf - Grafschaft Glatz

"Hausdorf b. Neurode - Grafschaft Glatz"
Prezentowana obok widokówka przedstawiająca okolice dzisiejszego Sowiego Dworu na tle Rymarza oraz kulminacji Kalenicy i Słonecznej wysłana została w okresie szalejącej w Niemczech inflacji - jej wysłanie kosztowało aż 400 marek!

Pocztówka z obiegu pocztowego, 07.08.1923r. Wydawca: Wilhelm Obst, Neurode.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf - Franziskabaude

"Hausdorf, Kr. Neurode. Franziska-Baude"
Schronisko Franziskabaude przed przebudową. Kształt bryły letniska z tego okresu łudząco przypomina Marienbaude. Tu jednak ściana czołowa jest węższa, przez co dach wznosi się pod bardziej ostrym kątem.

Pocztówka z obiegu pocztowego: 19.08.1901r. Wydawca: Theiner & Meinicke, Breslau.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf - Franziskabaude

"Hausdorf, Kr. Neurode. Franziska-Baude"
Inne ujęcie tego samego obiektu, wykonane w pracowni tego samego wydawcy i, co ciekawe, pocztówka została wysłana na ten sam adres w odstępie 3 dni od poprzedniej.

Pocztówka z obiegu pocztowego: 22.08.1901r. Wydawca: Theiner & Meinicke, Breslau.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf - Franziskabaude

"Hausdorf, Kr. Neurode. Franziskabaude"
To już ostatnie takie chwile, gdy można było podziwiać pierwotną bryłę Franziskabaude. już następnego roku obiekt przeszedł gruntowna przebudowę, pokaźnie się rozrastając.

Pocztówka z obiegu pocztowego: 21.08.1905r. Wydawca: August Tauch, Kynau.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf - Franziskabaude

"Hausdorf, Kr. Neurode - Franziskabaude"
Franziskabaude po przebudowie
. Obiekt w niemal niezmienionym stanie pełni swoją funkcję do dziś jako "Sowi Dwór".

Pocztówka bez obiegu pocztowego: 1906r. Wydawca: Aug. Tauch, Kynau 1906
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf - Franziskabaude

"Katolisches Freizeitheim Jugendbaude Sonnenstein. Hausdorf, Krs. Glatz"
Franziskabaude, schronisko Sonnenstein czy katolicki ośrodek wypoczynkowy w Hausdorf - wszystkie te nazwy odnosily się do tego samego obiektu, dzisiejszego Sowiego Dworu.

Pocztówka z obiegu pocztowego: 20.07.194?r. Wydawca: Photo Marx, Glatz.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf - Franziskabaude

"Franziska-Baude in Hausdorf, Kr. Neurode"
Nietypowe ujęcie schroniska Franziskabaude - tym razem wydawca przedstawił je nie od frontu, jak zwykli to robić inni wydawcy, a od tyłu.

Pocztówka z obiegu pocztowego: 20.10.(1915-20). Wydawca: Josef Porscha, Fotogr., Wüstegiersdorf.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf - Franziskabaude / Sonnensteinbaude

"Katholisches Freizeithheim. Jugendbaude Sonnenstein. Hausdorf, Krs. Glatz."
Autorka korespondencji z odwrotu tej widokówki, należąca do niemieckiej organizacji Reichsarbeitsdienst, skrupulatnie zamazała pierwszą część tytułu nadanego przez wydawcę. w jego miejsce dopisała: "R.A.D. 3/51 Sonnenstein-Baude Hausdorf, Krs. Glatz". Ten dopisek wskazuje, że budynek Franziskabaude w czasie wojny stał się jednym z ośrodków / "obozów" wspominanej organizacji.

Pocztówka z obiegu pocztowego: 25.10.1940r. Wydawca: Heimatphotographenmstr. Marx, Glatz.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf bei Neurode

"Hausdorf bei Neurode (Eulengebirge)"
Na wykonanej przez pieszyckiego wydawcę widokówce doskonale widać łańcuchowe położenie wsi, ciągnącej się wzdłuż Jugowskiego Potoku. Zdjęcie wykonano z północnego obrzeża Jugowa gdzies w połowie lat 30. XXw. o czym świadczy wciąż widoczny komin przy szybie Kurt.

Pocztówka bez obiegu pocztowego: ok. 1935r. Wydawca: H.A. Schreck, Peterswaldau / Eulengeb.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf b. Neurode

"Hausdorf b. Neurode Eulengebirge"
Z serii "Besucht das schöne Eulengebirge". Widok na miejscowość z drogi prowadzącej na Przełęcz Jugowską. Zdjęcie wykonane po likwidacji powiatu noworudzkiego, ale przed rozbiórką komina przy kopalni.

Pocztówka bez obiegu pocztowego: po 1932r. Wydawca: Franz Streitenberger, Ansichtspostkarten-Verlag, Stephansdorf  Bez. Breslau.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf b. Neurode

"Hausdorf b/ Neurode"
Z serii "Im schönen Eulengebirge". Podobne do poprzedniego ujęcie, ale wykonane w pracowni innego, bliżej nieznanego wydawcy.


Pocztówka bez obiegu pocztowego: po 1932r. Wydawca: B.D.R.
Z kolekcji: p.d.


<<<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   >>>

Wrocław - Jugów 2009 © 
apocalipsis