Hausdorf Kr. Neurode  
.
PRZED 1945 PO 1945
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
<<<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   >>>
Hausdorf b. Neurode

"Hausdorf b. Neurode, Eulengebirge. Wasserfall"
Wodospad na Potoku Jugowskim za domem gościnnym  "zur Waidmannsruh" w okolicy skrzyżowania ul. Głównej z Olimpijską. W tle, po prawej stronie, widoczny fragment zabudowań Hitlerheim. Na odwrocie odręczna notatka - opis katastrofy w kopalni Wacław.


Pocztówka bez obiegu pocztowego: zapisana, z datą 13.4.1935. Wydawca:  Franz Streitenberger, Ansichtspostkarten-Verlag, Stephansdorf Bez. Breslau.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf Krs. Neurode

"Hausdorf, Krs. Neurode"
Zdjęcie, które posłużyło do wykonania tej pocztówki, zostało zrobione z południowego zbocza Jugowskiej Golgoty. Na późniejszych ujęciach tego obszaru widać już zabudowania ulic Olimpijskiej i Jana.

Pocztówka bez obiegu pocztowego: ok. 1920r. Wydawca: Postkarten-Verlag Paul Woschny, Glatz.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf b. Neurode

"Teilansicht von Hausdorf"
Ujęcie podobne do poprzedniego, wykonane w pracowni fotgraficznej Pilatusa w Hausdorf. W stosunku do poprzedniego widoku wydawca tej pocztówki wykonał zdjęcie z większym  naciskiem na zabudowania dawnego Jugowa kosztem szerokiej panoramy miejscowości na tle Gór Sowich.

Pocztówka z obiegu pocztowego, usunięty znaczek: 27.07.1923r. Wydawca: Photogr. Atelier H. Pilatus, Hausdorf, Krs. Neurode.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf b. Neurode

"Hausdorf, Kr.Neurode. Partie im Ober-Dorf"
Okolice skrzyżownia obecnych ulic Olimpijskiej i Jana po raz kolejny. Nadal w miejscu dawnego osiedla górniczego nie ma żadnego budynku, ale to już ostatnie takie chwile. W roku wysłania tej widokówki rozpoczęto jego budowę.

Pocztówka z obiegu pocztowego: 26.06.1929r. Wydawca: Ansichtskartenverlag Herbert Riegner, Oberstephansdorf.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf b. Neurode

"Hausdorf b. Neurode Eulengebirge"
Widokówka przedstawia ciąg zabudowań ulic Olimpijskiej i Jana.  Przed wojną teren ten nosił nazwę Am Sportplatz oraz 
Siedlung Braunerstr.
Z serii
"Besucht das schöne Eulengebirge".

Pocztówka z obiegu pocztowego: 10.10.1934r. Wydawca: Franz Streitenberger, Ansichtspostkarten-Verlag, Stephansdorf  Bez. Breslau.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf b. Neurode

"Hausdorf bei Neurode / Eulengebirge"
Pocztówka z serii "Besucht das sch
öne Eulengebirge". Zdjęcie wykonane ze zbocza Kalvarienberg przedstawia ulice Olimpijską oraz Jana, a także kilka budynków ul. Głównej.

Pocztówka z obiegu pocztowego, 5.3.1941r. Wydawca:  Franz Streitenberger, Ansichtspostkarten-Verlag, Stephansdorf Bez. Breslau.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf b. Neurode

"Hausdorf b/ Neurode. Blick vom Kalvarienberg"
Pocztówka z serii "Im sch
önen Eulengebirge". Przedstawione na niej osiedle wybudowano w 1929 roku dla coraz liczniej przybywających do Hausdorf górników. Niedługo po swoim powstaniu stało się częstym tematem widokówek z Jugowa.

Pocztówka z obiegu pocztowego, 06.12.1941r. Wydawca:  B.D.R.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf Kr. Neurode

"Gruss aus Hausdorf, Kr. Neurode"
Nietypowe przedstawienie dawnego Jugowa - na pierwszym planie, przed zabudowaniami skrzyżowania ulic Głównej i Jana, widać pozostałości po budynku, na miejscu którego następnie postawiono nowy, widoczny na widokówce zamieszczonej poniżej (dzisiejszy adres Główna nr 137). Można się tylko domyślać
, jakie były przyczyny rozbiórki -  zły stan techniczny, pożar, inny żywioł...

Pocztówka bez obiegu pocztowego, ok. 1915r. Wydawca:  nieznany.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf b. Neurode / Kalvarienberg

"Hausdorf b. Neurode. Eulengebirge. Blick vom Kalvarienberg"
Widokówka z cyklu "Besucht das schöne Eulengebirge". Zdjęcie, które posłużyło do wykonania tej pocztówki, wykonano ze zbocza Kalwarii. Znalazło się na nim miejsce dla obszaru wyznaczonego przez ulice Główną, Jana oraz Olimpijską; z zabudowaniami górnego Jugowa.

Pocztówka bez obiegu pocztowego, ok. 1940r. Wydawca:  Franz Streitenberger, Ansichtspostkarten-Verlag, Stephansdorf Bez. Breslau.
Z kolekcji: p.d.


Kalvarienberg Hausdorf

"Kalvarienberg in Hausdorf, Kr. Neurode im Eulengebirge."
Prezentowana widokówka powstała dla upamiętnienia poświęcenia krzyży na Jugowskiej Golgocie, odnowionych w 1928r. przez Kłodzkie Towarzystwo Górskie oddz. w Jugowie (GGV Ortsgruppe Hausdorf).

Pocztówka bez obiegu pocztowego: 1928r. Wydawca:  Glatzer Gebirgsverein Ortsgruppe Hausdorf.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf - Volksbad. Kriegerdenkmal. Friedhof

"Hausdorf b/ Neurode. Volksbad. Kriegerdenkmal. Friedhof mit Gedenkkapelle der am 9. Juli 1930 verunglückten Bergknappen"
Trójobrazkowa pocztówka z serii "Im
schönen Eulengebirge", przedstawiająca basen kąpielowy w Jugowie, pomnik z tablicą upamiętniającą poległych w I wojnie światowej mieszkańców miejscowości oraz fragment cmentarza parafialnego z kapliczką poświęconą tragicznie zmarłym górnikom kopalni Wenzeslaus.

Pocztówka z obiegu pocztowego, 19.09.1940r. Wydawca:  B.D.R.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf Kr. Neurode

"Hausdorf, Kr. Neurode"
Zdjęcie, które posłużyło do wydania tej pocztówki, wykonano ze zbocza Jugowskiej Golgoty (Kalvarienberg).  Oprócz nieistniejącego już budynku, którego charakterystyczną sylwetkę można zaobserwować na kilku różnych widokówkach (jako dom gościnny Ottenstein czy później Missionshaus), znaleźć na nim można także budynek poczty (z płaskim dachem), wieżyczkę kościoła wspóloty z Herrnhut i zabudowania ul. Małachowskiego na tle Przełęczy Jugowskiej.

Pocztówka bez obiegu pocztowego, ok. 1906r. Wydawca: Aug. Tauch, Kynau.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf Kr. Neurode

"Gruss aus Hausdorf Kr. Neurode"
Noworudzki wydawca Klambt na tej trójpolowej litografii przedstawił charakterystyczne obiekty "górnego" Jugowa. Na widokówce znalazło się zatem miejsce dla dworu hrabiów von Pfeil oraz związanych z nimi: kościoła ewangelickiego i budynku, który za kilka lat przekształcony zostanie w dom misyjny.

Pocztówka z obiegu pocztowego: 28.01.1902r. Wydawca: W.W. (Ed.) Klambt, Neurode.
Z kolekcji: p.d.


Ottenstein - Hausdorf

"Gruss vom Ottenstein. Evangelische Brüderkirche. Schloss."
Prezentowana obok litografia powstała na zlecenie gospodarza domu gościnnego "zum Ottenstein" w pracowni artystycznej Hermanna Ludewiga w Lipsku. Gospodarz Ernst Tschirner znany jest z późniejszego okresu jako zarządca innej gospody - "zum Waidmannsruh". Zapewne w momencie przekazania budynku dla organizacji Mission für Süd-Ost Europa przeniósll się kilkaset metrów dalej. Na widokówce dodatkowo znaleźć można  pałac hrabiowski oraz kościół wspólnoty Herrnhutów.

Pocztówka z obiegu pocztowego:08.08.1901r. Wydawca: Ernst Tschirner, Gasthaus zum Ottenstein. Hausdorf Kreis Neurode.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf Kr. Neurode - Missionshaus

"Missionshaus Hausdorf, Krs. Neurode. Vorder Ansicht des Haupt-Gebaudes."
Na tej widokówce bliżej nieznany wydawca (zapewne nakład własny seminarium misyjnego) przedstawił główny budynek "Domu misyjnego" widzianego od frontu z pozującymi do zdjęcia jego mieszkańcami.

Pocztówka bez obiegu pocztowego, ok. 1915r. Wydawca: nieznany.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf Kr. Neurode - Missionshaus

"Hausdorf, Krs. Neurode"
Missionshaus po raz kolejny stał się motywem widokówki z Hausdorf. Interesującym jej elementem  jest widoczny przy skrzyżowaniu ulic  Głównej i Jana sporych rozmiarów budynek, po którym nie ma dziś już śladu.

Pocztówka bez obiegu pocztowego, ok. 1915r. Wydawca: nieznany.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf - Missionshaus     

"Hausdorf, Krs. Neurode"
W latach 1909-1922 w Jugowie znajdowała się siedziba seminarium misyjnego. Na reprodukowanej pocztówce widać Missionshaus - budynek, w którym mieszkali i pracowali seminarzyści oraz ich nauczyciele. Przed 1909r. pełnił on funkcje domu gościnnego - "Erholungsheim Ottenstein" - należącego do rodziny von Pfeil. 

Pocztówka z obiegu pocztowego, 11.7.1913r. Wydawca: nieznany.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf - Missionshaus     

"Hausdorf, Krs. Neurode. Missionshaus"
Dom misyjny w Hausdorf przez 13 lat należący do organizacji Mission für Süd-Ost-Europa był częstym tematem widokówek z Jugowa. Ta pocztówka jest kalką poprzedniej, z tą tylko różnicą, że tę ktoś dodatkowo pokolorował. Dzięki temu dowiadujemy się, jak w rzeczywistości mogły wyglądać budynki, które z upływem czasu zniknęły z krajobrazu Jugowa.

Pocztówka z obiegu pocztowego: 7.4.1930r. Wydawca: nieznany.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf - Missionshaus Schwesternhaus     

"Missionshaus Hausdorf, Krs. Neurode. Das bis 1915 gemietete Schwesternhaus."
W krajobrazie Hausdorf przy skrzyżowaniu dzisiejszych ulic Głównej i Jana w pierwszym ćwierćwieczu XXw. wyrósł budynek postawiony przez ewangelicką organizację "Mission für Süd-Ost Europa". Zgodnie z podpisem do tego widoku, swoje miejsce znalazły w nim siostry z tego zgromadzenia.

Pocztówka bez obiegu pocztowego: ok 1915r. Wydawca: nieznany.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf Kr. Neurode

"Hausdorf, Kr. Neurode i. Schles. Oberste Partie."
Zgodnie z podpisem umieszczonym przez wydawcę pod widokówką, przedstawiona została na niej najwyżej położona część dawnego Jugowa (od poziomu Schwesternhaus aż po Przełęcz Jugowską).

Pocztówka bez obiegu pocztowego: ok. 1920r. Wydawca: Josef Porscha, Fotog., Hausdorf.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf Kr. Neurode

"Hausdorf, Krs. Neurode. Oberdorf."
Ujęcie niemal identyczne, jak na widokówce J. Porscha z tą tylko różnicą, że to wykonano o innej porze roku (tu drzewa pokryte są liścimi, na poprzedniej zaś są ich zupelnie pozbawione). Dodatkowo dzięki technice, w której ją wykonano, można dostrzec więcej szczegółów prezentowanego fragmentu Jugowa.

Pocztówka z obiegu pocztowego, stempel nieczytelny; ok. 1915r. Wydawca: nieznany.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf Kr. Neurode

"Hausdorf, Kr. Neurode. Schloss"
Budynek dzisiejszego nadleśnictwa bezpośrednio przed II wojną światową był siedzibą rodu von Pfeil.  W zaciszu przydworskiego parku prezentował się niezwykle dostojnie. Swoim stylem zdecydowanie odbiegał od reszty zabudowań w Hausdorf.

Pocztówka bez obiegu pocztowego, ok. 1908r. Wydawca: Aug. Tauch, Kynau.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf (Jugów) - Schloss

"Hausdorf, Kr. Neurode. Schloss"
Dwór
hrabiowski w Hausdorf swymi początkami sięga początku XVII wieku - w 1605r. na zlecenie Stillfriedów rozpoczęła sie jego budowa. Na prezentowanej obok widokówce widok na pałacyk od strony wschodniej.


Pocztówka z obiegu pocztowego: 24.7.1912r. Wydawca: Aug. Tauch, Kynau.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf (Jugów) - Volksbad

"Hausdorf b. Neurode, Eulengebirge. Schwimm- u. Strandbad"
Pocztówka z serii "Besucht das schöne Eulengebirge".W gorące letnie dni dawni mieszkańcy Jugowa chętnie odwiedzali basen kąpielowy (Volksbad-Hausdorf), służący do dziś miejscowej ludności.

Pocztówka bez obiegu pocztowego: ok. 1935r. Wydawca: Franz Streitenberger, Ansichtspostkarten-Verlag, Stephansdorf, Bez Breslau.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf (Jugów) - Volksbad

"Hausdorf b. Neurode, Eulengebirge. Schwimm- u. Strandbad"
Kolejna z serii "Besucht das schöne Eulengebirge". Widokówka kupiona była w domu gościnnym Richarda Müllera ("zur Bergmannsruh").

Pocztówka z obiegu pocztowego: stempel nieczytelny, ok. 1935r. Wydawca: R. Walla, Ansichtspostkarten-Verlag, Cosel O.-S.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf (Jugów) - Volksbad

"Hausdorf b. Neurode, Eulengebirge. Schwimm- u. Strandbad"
Monochromatyczna wersja pocztówki prezentowanej powyżej. Ponownie z serii "Besucht das schöne Eulengebirge". Na drugim planie dostrzec można bryłę schroniska Marienbaude.

Pocztówka z obiegu pocztowego: 23.7.1938r. Wydawca: R. Walla, Ansichtspostkarten-Verlag, Cosel O.-S.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf - Marienbaude

"Hausdorf, Kr. Neurode. Marienbaude"
Mało znany obiekt w naszej miejscowości, jakim jest Marienbaude, kilka razy pojawił się na pocztówkach. Jak wynika z przedwojennych map, schronisko to znajdowało się
w górnej części Jugowa, nieco powyżej basenu.

Pocztówka z obiegu pocztowego: 27.7.1914r., wydana w 1905r. Wydawca:  Aug. Tauch, Kynau.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf - Marienbaude

"Marienbaude Hausdorf Kr. Neurode Eulengeb. 620 m. ü. M."
Nieistniejący budynek schroniska Marienbaude przedstawiony został na tej widokówce obok stojącego do dziś domu mieszkalnego w górnej części Jugowa. Wydawca na odwrocie podaje, że miejsce to jest idyllicznie położone,
 doskonałe do uprawiania sportów zarówno latem jak i zimą (narciarstwo i saneczkarstwo).

Pocztówka z obiegu pocztowego: 02.10.1927r. Wydawca:  Herbert Riegner jr. Oberstephansdorf Bez. Breslau.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf - Marienbaude

"Marienbaude, Hausdorf, Krs. Neurode"
Na tej widokówce wydanej przez nieznanego wydawcę  znów możemy dostrzec Marienbaude. Pod napisem identyfikującym miejsce znajduje sie odciśnięta pieczątka, należąca do Romanusa Ulbera - mieszkańca Hausdorf (jak podaje Adressbuch z 1937r. pracował jako asystent biurowy). 

Pocztówka z obiegu pocztowego: 20.05.1926r. Wydawca:  nieznany.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf - Marienbaude

"Marien-Baude. Hausdorf, Kr. Neurode"
Kolejne ujęcie Marienbaude. Tym razem na zdjęciu dostrzec można więcej szczegółów architektonicznych tego schroniska niż na dotychczasowych znanych zdjęciach tego obiektu. Więcej o tym schronisku w dziale "Schroniska młodzieżowe"

Pocztówka bez obiegu pocztowego, ok. 1910r. Wydawca:  Aug. Tauch, Kynau.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf - Marienbaude

"Hausdorf, Krs. Neurode. Marienbaude"
Marienbaude, którego gospodarzem był wspominany wcześniej Romanus Ulber, przetrwało okres drugiej wojny światowej i znalazło się w rękach Nadleśnictwa Jugów. Ze względu jednak na zły stan techniczny budynek trzeba było rozebrać w latach 70. XXw.

Pocztówka z obiegu pocztowego: stempel nieczytelny ok. 1915r. Wydawca:  nieznany.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf - Marienbaude

"Heimkehr! Kolonie Louisenthal bei Ober-Hausdorf."
Pierwsza z serii widokówek wydanych przez oddział GGV w Hausdorf, zatytułowana "O, du Heimat, lieb u. traut...". Zdjęcie wykonane przez K. Sczygiola w przysiółku nazwanym od imienia Louise von Langenthal, z domu Stillfried; w 1790 roku przez pewien czas mieszkała w tej części Jugowa.

Pocztówka bez obiegu pocztowego, ok. 1930r. Wydawca: Glatzer Gebirgs-Verein, Ortsgruppe Hausdorf, Kr. Neurode.
Z kolekcji: p.d.


<<<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   >>>

Wrocław - Jugów 2009 © 
apocalipsis