Hausdorf Kr. Neurode  
.
PRZED 1945 PO 1945
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
<<<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   >>>
Grüsse aus Hausdorf

"Grüsse aus Hausdorf"
Od czasu swojego powstania pocztówki wykonywane były różnymi technikami: od kartek opartych na technice litografii, poprzez widokówki wytwarzane różnymi technikami druku, aż do fotografii, będącej wiernym odzwierciedleniem rzeczywistości. Prezentowana obok widokówka wykonana zotsała techniką chromolitografii (wielobarwnego druku litograficznego, w którym każdy kolor na wielobarwnej odbitce uzyskiwany jest z innej płyty litograficznej). Centralną część stanowi wachlarz, na który składa się 8 obrazów; począwszy od lewej strony od góry: wzniesienie Żmij oraz po przeciwnej stronie Dąb Pokoju; poniżej 2 widoki ogólne: dolny i górny Jugów; następnie kościół ewangelicki, kościół katolicki oraz pałac hrabiowski; na samym dole wachlarza (w kole) widnieje należąca do W. Mehlana sala taneczna.  Wokół wydawca umieścił także fabrykę tekstyliów należącą do rodziny Hein (lewy górny róg), poniżej młyn i cegielnia będące własnością Müllera, browar należący do Hauschilda (prawy górny róg), dom gościnny W. Mehlana "Pod Dębem Pokoju" oraz siedzibę wydawnictwa E.Strangfelda.

Pocztówka z obiegu pocztowego: 12.09.1904. Wydawca: E. Strangfeld Chromolithogr. Kunstanstalt Hausdorf K. Neurode i. Sch.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf - Schule, Bartsch Gasthaus, Kirche, Hatschers, Zeche

"Gruss aus Hausdorf"
Pięcioobrazkowa litografia z pozdrowieniami z Hausdorf. Wydawca ze Szczepanowa umieścił na niej charakterystyczne obiekty dawnego Jugowa: dom gościnny Bartscha (Bartsch's Gasthaus - obecnie dom przy ul. Głównej 74), kościół katolicki w stanie sprzed rozbudowy (1909/10), piekarnię Hatschera (Hatscher's Bäckerei - budynek w dolnej części Jugowa, przy skrzyżowaniu ulicy Głównej z Grzybowską), szkołę katolicką (Kath. Schule - obecnie budynek przy ul. Głównej 72) oraz zabudowania kopalni węgla kamiennego (Zeche Hausdorf).

Pocztówka bez obiegu pocztowego: 1905-1909r. Wydawca: Fr. Riegner, Ansichtskarten Industrie, Oberstephansdorf.
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf

"Landschaft aus Hausdorf bei Neurode (Eulengebirge)"
Prywatna fotopocztówka z dolnej części Jugowa, przedstawiająca pierwsze budynki po wjeździe do miejscowości od strony Nowej Rudy (Hausdorf Nr. 2). Na drugim planie dostrzec można zabudowania wyludnionego już dziś przysiółka Pferdebirken (obecna ul. Brzozowa) oraz zbocza wzniesień Centnerberg oraz  Włodyki.

Pocztówka bez obiegu pocztowego, datowana: 1924r. Wydawca: nieznany
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf - Centnerberg

"Hausdorf, vom Centnerberg aus gesehen"
Pocztówka prezentowana obok wykonana została techniką trójkolorowego druku książkowego, polegającą na nałożeniu wszystkich trzech kolorów jednocześnie (w chromolitografii do uzyskania trzech kolorów należało każdy kolor nakladać oddzielnie). Przedstawia widok ze wzniesienia Centnerberg (pomiędzy mostem kolejowym a Włodyką) na fragment przysiółka Bittnerberg i dolną część Jugowa - pierwsze zabudowania po wjeździe do Jugowa od strony Nowej Rudy.

Pocztówka bez obiegu pocztowego, datowana: 19.06.1924, wydana przed 1905. Wydawca: Dreifarben-Buchdruck von W.W. (Ed.) Klambt in Neurode.
Z kolekcji: p.d.


Nieder-Hausdorf

"Hausdorf b. Neurode / Eulengebirge"
Kolejna fotopocztówka z dawnego Nieder-Hausdorf. Zdjęcie wykonano również z okolic mostu kolejowego i wzniesienia Centnerberg. W tle (od prawej) sylwetki Lirnika, Popielaka oraz fragment Kalenicy.

Pocztówka bez obiegu pocztowego, datowana: lato 1924r. Wydawca: nieznany
Z kolekcji: p.d.


Hausdorf - Hoffmann - Gasthaus zur Erholung

"Gasthaus >Zur Erholung< Hausdorf, Bes. M. Hoffmann, Tel. 343. Teilansicht von Hausdorf."
Na tej dwupolowej widokówce wydawca umieścił pierwszy od strony Nowej Rudy dom gościnny - niejakiego Hoffmanna "Zur Erholung". Przed I wojną światową mieścił się tu również dom  gościnny, ale jego gospodarzem był wówczas Rudolf Herzig.  

Poniżej znajduje się częściowa panorama Jugowa, wykonana z terenu przysiółka Pferdebirken, przedstawiająca ówczesną Köpprichstraße.

Pocztówka z obiegu pocztowego: 15.10.1938r. Wydawca: Adolf Bartsch, Freilichtphotograph, Neurode-Eulengeb., Schumacherstr. 27
Z kolekcji: p.d.


<<<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   >>>

Wrocław - Jugów 2009 © 
apocalipsis