Hausdorf Kr. Neurode  
.
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

W 1924 roku 18-letni Joseph Scholz wraz z częścią swojej rodziny wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. 15 lat później, tuż przed wybuchem II wojny światowej, przyjechał w odwiedziny do rodziny, która została w Hausdorf; do domu, w którym się urodził i wychował; do swojej małej ojczyzny. Wizyta ta zaowocowała kilkunastoma unikalnymi zdjęciami z Jugowa i okolicy.

Szczególnie interesujące jest zdjęcie z nieistniejącym już domem rodzinnym Josepha na początku miejscowości czy przedstawienie okolic kościoła z wywieszonymi na okolicznych domach falgami ze swastyką (więcej o tym zdjęciu w galerii "Browar"). Kolejną ciekawostką może być wizerunek hałdy na Włodyce górującej nad okolicą niczym wulkaniczny stożek. 

Swoje przedstawienia mają okolice Pniaków i most kolejowy umieszczony na dwóch zdjęciach: jedno ze wschodniego zbocza Centnerberg, drugie od strony Zdrojowiska.

Osobną kategorią zdjęć jest przedstawienie życia codziennego na gospodarstwie w Hausdorf. Na jednym z ujęć możemy zobaczyć, że razem z koniem do wozu zaprzęgnięty jest wół.


Wrocław - Jugów 2009 © 
apocalipsis